Hemsida

Mobilen – ett hot mot företagens IT-säkerhet

Företag måste idag ha kontroll på IT-säkerheten och inte minst personalens smartphones. Ett av de största hoten mot företag idag är personalens mobiler. Hoten från hackers och cyberbrottslingar är alltid närvarande. I och med att säkerheten stärkts för att skydda företagens datorer har cyberbrottslingar specialiserat sig på att rikta sina attacker mot en betydligt enklare måltavla: mobiltelefoner. Trots stora investeringar i IT-säkerhet har mobilerna ett fortsatt svagt skydd. Mobilt arbetssätt Många svenska företag har satsa på ett mer mobilt arbetssätt för sina medarbetare. I stället för att koncentrera sig på de stora säkerhetshot som företag utsätts för via smartphones har de istället fortsatt att tillgängliggöra ytterligare information och data via mobilplattformar. Företagens datorer skyddas bland annat med antivirus, brandväggar eller till och med autentisering via USB medan de mobila enheterna endast har en enkel låskod. Numera har hackare och cyberbrottslingar ändrat sitt arbetssätt och fokuserar istället på att attackera mobiler som vanligtvis har ett svagt skydd. Slarv med lösenord Det är allt för vanligt med slarv när det gäller lösenord. Vad som gör det ännu värre är när mobiler används både på jobbet och privat. Det har visat sig att många yrkesverksamma använder samma lösenord för konton som de använder

Läs mer»

Teknisk due diligence: innan du köper eller investerar

Planerar du att köpa ett företag eller särskild teknik? Då bör du satsa på teknisk due diligence för att försäkra dig om att göra ett bra förvärv eller investering. Teknisk due diligence Teknisk due diligence kan låta avancerat, men det handlar förenklat om att få en fördjupad analys kring tekniska produkter och företag. Du vill veta att det du köper verkligen kan utvecklas. Att det finns potential att skala upp verksamheten eller produkten. Ett företag kan vara högt värderat, men det behöver inte betyda att det kommer att vara lönsamt på lång sikt. Och bara för att många använder en teknisk produkt, betyder det inte att den kommer vara användbar om några år. Du vill att en verksamhet ska kunna skalas upp, utvecklas. Du vill även veta hur ledarskapet och hela organisationen fungerar om du ska köpa eller investera i ett företag. Det är alltid skillnad på verklighet och hur det ser ut på ett papper eller ens första intryck. Låt Prototyp göra en teknisk due diligence innan du ska köpa eller investera i ett företag eller en produkt. Så får du en djupgående analys på alla viktiga områden. Vad som bör kontrolleras Innan du ska investera i ett företag

Läs mer»

IT och digitaliseringen av samhället

Idag är det svårt att föreställa sig ett liv utan Bank-ID, digitala brevlådor och digitala avtal. Faktum är att utan ett Bank-ID är det svårt att få något gjort när det kommer till att signera banköverföringar, avtal eller inloggningar. Digitaliseringen av det svenska samhället har gått förhållandevis snabbt i jämförelse med andra länder inom EU. IT och den påverkan digitaliseringen har haft i relation till hur vi idag arbetar, studerar och inordnar livspusslet är till stora delar definierat av samhällets behov, krav och organisering. Tiden idag är mer digital än analog, vilket medför dess föränderliga och snabba rytm. IT och digitaliseringen av samhället innefattar i stort sett samtliga invånare i Sverige. Framtidens samhälle, IT och digitaliseringen är inte i horisonten långt där borta, det är precis här och nu! Möjligheter och utmaningar IT och digitalisering innebär både möjligheter och utmaningar, på vilket sätt kan kunskap och information föras ut till alla grupper i samhället? En digitalisering förenklar oftast olika processer i samhället, fast om den informationen eller det tekniska handhavandet inte finns hos potentiella kunder eller företag, kan digitalisering även möjligen få motsatt effekt. Digitaliseringen riskerar att uppfattas som både svårbegriplig och problematisk, både för företag och privatpersoner. Generellt har

Läs mer»

Fördelar med digital fakturering

För företag är det avgörande att hitta effektiva rutiner för betalningar och fakturering, speciellt om dessa uppgifter är repetitiva och behöver göras varje dag. I själva verket är det fullt av administrativa steg som är tidskrävande i pappersprocedurer. Att göra dessa uppgifter manuellt med traditionella metoder tar mycket tid och innebär en större risk för fel. Det innebär dessutom att du måste lägga tid och energi på att korrigera dessa fel. Låt ett modernt kredithanteringsföretag hjälpa dig Eftersom samhället är digitaliserat och uppkopplat har det också blivit viktigt att automatisera processer för att vara konkurrenskraftig. Vad du behöver är ett kredithanteringsföretag som är specialister på att hjälpa företag att stärka den finansiella strukturen i organisationen. Moderna kredithanteringsföretag använder digitala lösningar för att ta hand om varje faktura på ett effektivare och snabbare sätt. Lösningen är att vända dig till Intrum som är ett marknadsledande kredithanteringsföretag med över 100 års erfarenhet av branschen. Intrum har över 10 000 anställda i 24 länder som ser till att alla typer av företag får bättre kassaflöde och lönsamhet. Intrum omfamnar tekniska framsteg och strävar alltid efter att förbättra effektiviteten och minska kostnader. Genom att överlämna din fakturering till Intrum får du mer tid över

Läs mer»

Fördelarna med informationsteknikens frammarsch

Ofta förknippas IT med företag men IT, som står för informationsteknik, är ett väldigt brett begrepp och innefattar väldigt mycket mer. Surfplattor, mobiltelefoner, datorer, internet och e-post är sådant som alla privatpersoner idag använder mer eller mindre av. Förutom att det finns bra IT-produkter till vanliga konsumenter finns det även många bra tillbehör till olika IT-produkter som är väldigt användbara. Hos https://estore.nu/sv/ kan du hitta olika tillbehör och IT-produkter till privatpersoner som olika dator- och speltillbehör. Du kan hitta massor med användbara produkter till både dig själv, bilen och hemmet. IT har förändrat samhället IT har verkligen förändrat samhället i grunden. Inget tyder på att utvecklingen håller på att stagnera heller utan det är snarare tvärtom. Möjligheterna som IT ger är enorma. Det gäller inom många områden, bland annat inom miljöområdet. IT har väldigt stor potential att göra så att samhällen blir mer resurseffektiva, vilket kan bidra till att utsläppen kan minskas. IT har också hjälpt till att ersätta produkter som har fått positiva effekter på miljön som exempelvis pappershantering som blivit digital. Numer är det ovanligt att det skickas ut pappersfakturor. Telefonkatalogen som årligen skickades ut till alla hushåll är också något som bidragit positivt till miljön. Olika IT-lösningar

Läs mer»

Spela de bästa dataspelen på en MacBook Pro 16

I takt med de tekniska framstegen inom IT har det blivit många förändringar i dataspelsbranschen, allt från arkadspelen under 1980-talet till dagens massiva onlinespel. IT-teknikens snabba utveckling de senaste åren har gjort dataspelen kraftfullare än någonsin. Det har gjort dataspelens grafik fotorealistisk och nästintill suddat ut gränserna mellan verklighet och fantasi. Av denna anledning används dataspel inte bara för underhållning utan också för utbildning inom olika områden. Några av de viktigaste milstolparna i IT-utvecklingen har varit: 1947 – Den allra första elektroniska datorn ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) utvecklas. 1981 – Det multinationella IT-företaget IBM lanserar en persondator som sätter standarden för kommande datorer. Den hade bland annat 16 kilobyte minne och inbyggda högtalare samt möjligheten att köra självdiagnostiker. Den kunde använda Microsofts 16-bitars operativsystem, MS-DOS 1.0. 1984 – Apple släpper Macintosh som var en stor kommersiell framgång som kom med populära saker som datormusen och ett grafiskt gränssnitt. 1985 – Detta år lanserar Microsoft Windows 1.0 som också är ett operativsystem med ett grafiskt gränssnitt. 1989 – World Wide Web eller också känt som internet lanserades och några år senare utvecklades den första populära webbläsaren, Mosaic. Dessa otroliga milstolpar och många fler har gjort det möjligt att njuta

Läs mer»

Galleri