Hemsida

IT

IT-företagIT-företag IT förrIT förr Vad är IT? De flesta människor har någon gång hört talas om IT, men det är inte alla som vet vad det egentligen betyder. Så vad är IT? IT är faktiskt en förkortning på informationsteknik. Informationsteknik är framsteg inom telekommunikation och datateknik. Informationsteknik används för att lagra, hämta, manipulera och överföra information och data. När vi hör ordet IT är det oftast i samband med IT system. IT system kan vara många olika saker, bland annat informationssystem, kommunikationssystem och datorsystem. IT är väldigt många olika saker och i dagens läge finns det ingen riktig gräns för vad som är IT och inte, dock måste det vara någon form av informationssystem, kommunikationssystem eller datorsystem för att det ska vara IT. Vad står IT för egentligen? Från allra första början kommer ordet IT från engelskans Information Technology, på svenska betyder Information Technology informationsteknik. Ett väldigt mycket äldre ord för IT är ADB vilket står för automatisk databehandling. Ordet IT uppkom när dåtidens teknik var helt annorlunda mot vad den är idag. Ordet IT uppstod alltså när människorna behövde ett samlingsnamn för telekommunikation och datateknik. I dagens läge använder de flesta människorna ordet IT för att benämna alla möjliga

Läs mer»

IT bidrar till en hållbar värld

Det finns enorma möjligheter när det kommer till dagens informationsteknik och det gäller inte minst inom miljöområdet. Med hjälp av IT finns det möjlighet att skapa samhällen som använder jordens resurser mer effektivt, vilket in sin tur innebär att det finns möjligheter att utsläppen kan minskas. Något privatpersoner kan göra för att minska påverkan på miljön är att köra en elbil men också ladda den på ett smart sätt. Att installera Easee laddbox hemma om du har en elbil är en bra idé. Easee laddbox är den smarta laddboxen som gör att du kan ladda din bil när elpriset är som lägst. Du kan med Easee laddbox såklart ladda din elbil direkt, utan att vänta på att elnätet ska vara mindre belastat. IT bidrar till en mindre belastning på miljön Ett vanligt exempel där IT kan göra stor skillnad för världen är möjligheten till andra alternativ till möten och möjligheten till distansarbete. Att ha virtuella möten eller jobba från en annan plats än kontoret kan minska antalet resor för människor, vilket betyder att miljön belastas mindre. IT kan även vara till hjälp för att ersätta diverse produkter, vilket kan leda till positiva effekter som att nyproduktion av saker och avfallshantering

Läs mer»

Lyckas som självständigt IT-proffs

Om du vill starta ett eget företag och arbeta som IT-konsult i egen regi finns det alla möjligheter att du ska lyckas. I början när du ska starta upp ditt företag kan du behöva kapital för att kunna komma igång på riktigt. Det finns möjlighet att ta lån till företag om du inte redan har tillräckligt med kapital. Det kan finnas olika anledningar till varför företag tar ett företagslån som exempelvis att göra en investering eller expandera företaget. Innan du gör en ansökan om företagslån kan det vara en god idé att kolla vilket låneutrymme du har. Det är viktigt att inte låna mer än ditt låneutrymme. Det kan bli jobbigt om du lånar för mycket och får problem med att betala tillbaka pengarna. Bli expert på att bli intervjuad Att starta eget inom IT är du inte ensam om att vilja göra. Det är ett relativt välbekant mönster att bryta sig loss och stå på egna ben efter en tid i branschen. Just nu är det ett stort behov av expertis inom olika IT-områden, vilket till stor del varit en bidragande orsak till att allt fler bryter sig loss från fasta anställningar. Om du vill lyckas som självständig IT-konsult

Läs mer»

Mobilen – ett hot mot företagens IT-säkerhet

Företag måste idag ha kontroll på IT-säkerheten och inte minst personalens smartphones. Ett av de största hoten mot företag idag är personalens mobiler. Hoten från hackers och cyberbrottslingar är alltid närvarande. I och med att säkerheten stärkts för att skydda företagens datorer har cyberbrottslingar specialiserat sig på att rikta sina attacker mot en betydligt enklare måltavla: mobiltelefoner. Trots stora investeringar i IT-säkerhet har mobilerna ett fortsatt svagt skydd. Mobilt arbetssätt Många svenska företag har satsa på ett mer mobilt arbetssätt för sina medarbetare. I stället för att koncentrera sig på de stora säkerhetshot som företag utsätts för via smartphones har de istället fortsatt att tillgängliggöra ytterligare information och data via mobilplattformar. Företagens datorer skyddas bland annat med antivirus, brandväggar eller till och med autentisering via USB medan de mobila enheterna endast har en enkel låskod. Numera har hackare och cyberbrottslingar ändrat sitt arbetssätt och fokuserar istället på att attackera mobiler som vanligtvis har ett svagt skydd. Slarv med lösenord Det är allt för vanligt med slarv när det gäller lösenord. Vad som gör det ännu värre är när mobiler används både på jobbet och privat. Det har visat sig att många yrkesverksamma använder samma lösenord för konton som de använder

Läs mer»

Teknisk due diligence: innan du köper eller investerar

Planerar du att köpa ett företag eller särskild teknik? Då bör du satsa på teknisk due diligence för att försäkra dig om att göra ett bra förvärv eller investering. Teknisk due diligence Teknisk due diligence kan låta avancerat, men det handlar förenklat om att få en fördjupad analys kring tekniska produkter och företag. Du vill veta att det du köper verkligen kan utvecklas. Att det finns potential att skala upp verksamheten eller produkten. Ett företag kan vara högt värderat, men det behöver inte betyda att det kommer att vara lönsamt på lång sikt. Och bara för att många använder en teknisk produkt, betyder det inte att den kommer vara användbar om några år. Du vill att en verksamhet ska kunna skalas upp, utvecklas. Du vill även veta hur ledarskapet och hela organisationen fungerar om du ska köpa eller investera i ett företag. Det är alltid skillnad på verklighet och hur det ser ut på ett papper eller ens första intryck. Låt Prototyp göra en teknisk due diligence innan du ska köpa eller investera i ett företag eller en produkt. Så får du en djupgående analys på alla viktiga områden. Vad som bör kontrolleras Innan du ska investera i ett företag

Läs mer»

IT och digitaliseringen av samhället

Idag är det svårt att föreställa sig ett liv utan Bank-ID, digitala brevlådor och digitala avtal. Faktum är att utan ett Bank-ID är det svårt att få något gjort när det kommer till att signera banköverföringar, avtal eller inloggningar. Digitaliseringen av det svenska samhället har gått förhållandevis snabbt i jämförelse med andra länder inom EU. IT och den påverkan digitaliseringen har haft i relation till hur vi idag arbetar, studerar och inordnar livspusslet är till stora delar definierat av samhällets behov, krav och organisering. Tiden idag är mer digital än analog, vilket medför dess föränderliga och snabba rytm. IT och digitaliseringen av samhället innefattar i stort sett samtliga invånare i Sverige. Framtidens samhälle, IT och digitaliseringen är inte i horisonten långt där borta, det är precis här och nu! Möjligheter och utmaningar IT och digitalisering innebär både möjligheter och utmaningar, på vilket sätt kan kunskap och information föras ut till alla grupper i samhället? En digitalisering förenklar oftast olika processer i samhället, fast om den informationen eller det tekniska handhavandet inte finns hos potentiella kunder eller företag, kan digitalisering även möjligen få motsatt effekt. Digitaliseringen riskerar att uppfattas som både svårbegriplig och problematisk, både för företag och privatpersoner. Generellt har

Läs mer»

Galleri