IT bidrar till en hållbar värld

Det finns enorma möjligheter när det kommer till dagens informationsteknik och det gäller inte minst inom miljöområdet. Med hjälp av IT finns det möjlighet att skapa samhällen som använder jordens resurser mer effektivt, vilket in sin tur innebär att det finns möjligheter att utsläppen kan minskas. Något privatpersoner kan göra för att minska påverkan på miljön är att köra en elbil men också ladda den på ett smart sätt. Att installera Easee laddbox hemma om du har en elbil är en bra idé. Easee laddbox är den smarta laddboxen som gör att du kan ladda din bil när elpriset är som lägst. Du kan med Easee laddbox såklart ladda din elbil direkt, utan att vänta på att elnätet ska vara mindre belastat.

IT bidrar till en mindre belastning på miljön

Ett vanligt exempel där IT kan göra stor skillnad för världen är möjligheten till andra alternativ till möten och möjligheten till distansarbete. Att ha virtuella möten eller jobba från en annan plats än kontoret kan minska antalet resor för människor, vilket betyder att miljön belastas mindre. IT kan även vara till hjälp för att ersätta diverse produkter, vilket kan leda till positiva effekter som att nyproduktion av saker och avfallshantering kan undvikas. Exempel på det är att papper har ersatts av digital dokumenthantering och streamingtjänster har ersatt cd-skivor.

Delningsekonomi

Delningsekonomi är något som kan ha positiva effekter på miljön. Olika IT-lösningar kan göra det möjligt för människor att dela på olika resurser som exempelvis trädgårdsredskap, kläder, lokaler och mycket annat. IT-teknik kan även göra att energi i lokaler kan användas på ett mer effektivt sätt. Genom olika styrsystem kan energiåtgången minskas.

Rätt information kan delas med IT

Informationsteknik har också en stor roll i att människor blir informerade och genom rätt information kan människor lättare motiveras att skapa miljömedvetna konsumtions- och beteendeval. Det gäller dock att rätt information finns tillgänglig för rätt grupp människor vid rätt tidpunkt. Olika webbsidor tillsammans med appar kan snabbt och enkelt ge information om hur det är möjligt att leva mer hållbart.

Tekniken bidrar till smarta saker

Internet of things, sakernas internet är något som det har talats om en del, vilket innebär att allt fler saker som finns runt omkring människor i vardagen kopplas upp mot internet och kan därigenom skapa effektiviseringsvinster. Ett exempel på det är Easee laddbox som laddar bilen när elpriset är som lägst. Sådant kan ge stora positiva effekter. Smarta hem, smarta städer, och smarta transportsystem är sådant som börjar växa fram allt mer.

Baksidan med IT

Det finns såklart en baksida med IT även om det är ett fantastiskt verktyg. En ny mobiltelefon till jobbet kan tyckas vara lite men om många byter mobiltelefon eller dator varje år bidrar det till en enorm tillverkning inom IT-utrustning. Det krävs energi, råvaror och material att tillverka, vilket påverkar miljön negativt.


Publicerat

i

av

Etiketter: