Computer casteFor India the 90’s brought better economic tidings. The software market grew explosively everywhere and the need for affordable programmers was insatiable. Globalisation and outsourcing were the magic words and India delivered. The Indians of the well-educated Brahmin, or priest-caste were the ones who took advance. The younger generation put the sutra’s aside and devoted their studies to Java, C++ and other computer languages. This photo-documentary follows programmer Mohan, the young startup-company Qsupport and sheds a light on the changes brought forth in India by the software-revolution.Computer kasteVoor India braken in de jaren ’90 betere economische tijden aan. De software-markt groeide overal explosief en de honger naar programmeurs was onstilbaar. Globalisering en ’outsourcing’ waren de toverwoorden en India voldeed. Het zijn de Indi‘rs van de doorgaans goed opgeleide Brahmin, of priester-kaste, die de kans grepen. De jonge generatie legde de sutra’s terzijde voor de studie van Java, C++ en andere computertalen. Deze foto-documentaire volgt computerprogrammeur Mohan, laat zien hoe het het piepjonge bedrijf Qsupport vergaat en belicht de veranderingen die de software-revolutie in India teweeg bracht.