Kategori: IT-företag

  • Internets historia

    Internets historia

    Nu har vi gått igenom vad IT är för något och vad det står för så nu kommer du att få läsa om själva internets historia. Internet känner de flesta män

  • Frågor och svar

    Frågor och svar

    Nu har du fått information om vad IT är för något men du har också fått lära dig lite om internets historia. Nu kommer vi att svara på alla de frågor