Molntjänster inom IT

Molntjänster kallas också för ”cloud computing” på engelska och innebär att olika IT-tjänster har flyttats ut till molnet, det vill säga till ett nätverk av sammankopplade datorer. IT-tjänsterna låter användarna hantera processorkraft, program och datalagring på internet i stället för att använda lokal mjukvara på företagets datorer. Ett antal krav måste uppfyllas för att tjänsten ska kunna klassas som en molntjänst, där konsumenterna behöver kunna ändra, ta bort och beställa tjänster.

Med molntjänster från Nordlo kan företag få säkra IT-tjänster som förbättrar deras verksamhet. Nordlo har fler än 700 specialister som arbetar inom digitalisering och IT. De prioriterar närheten till kunderna och kan stå för ett helhetsansvar vad gäller digitalisering och IT. Här kan din verksamhet få specialiserade IT-lösningar och outsourcing.

Molntjänster är säkra

En undersökning utförd av Coalfire, ett amerikanskt säkerhetsföretag, visar att molntjänster har en mindre risk att drabbas av dataläckor än vad företag i motsvarande storlek har. Under de senaste åren har molntjänsternas säkerhet förbättras, endast 19 procent av sårbarheterna i undersökningen var inom kategorin ”hög risk”. Företag som var av motsvarande storlek och hade egna datacenter hade en risk på 35 procent.

Ökad användning

Under pandemin har användningen av molntjänster ökat, där verksamheter har kunnat säkra sin IT-användning och gått över till e-handel. Fördelarna med en molnstrategi är stora för företagen och infrastrukturtjänster har vuxit kraftigt under det senaste årtiondet. Cloud 2.0 kommer att ge fler molnäkta program som är mer eller mindre baserade på mikrotjänster.

Företag som Google, Microsoft och AMS lanserar regelbundet nya molntjänster, vilket skapar ett allt mer komplext landskap. För att säkerställa en så framgångsrik IT-strategi som möjligt är det därför klokt att kontakta Nordlo som hjälper företag med digitala lösningar, vilket ger rikare kundupplevelser och bättre arbetsplatser.

Allt fler ser nyttan med molntjänster

Många IT-chefer har förstått fördelarna med att använda sig av molntjänster, där VD:ar och chefer med ledningsgruppsansvar håller strategiska diskussioner kring att migrera företagets tjänster till molnbaserade lösningar. Bland användare på hög nivå är det 46 procent som har realiserat den fulla nyttan av dessa tjänster.

För att få en snabbare digitalisering kan det dock krävas ny lagstiftning så att rättsläget blir klarare, bland annat kring hur den offentliga sektorn använder sig av publika molntjänster. Under pandemin 2020 gick digitaliseringen fortare än tidigare och fler använde sig av digitala tjänster i vardagen. Detta har underlättat för de som varit tvungna att isolera sig i sina hem, samtidigt som det har minskat smittspridningen och gjort fler medborgare till vana internetanvändare. En ökad digitalisering av den offentliga sektorn kan också leda till stora besparingar, bättre beredskap inför kommande samhällskriser och en ökad hållbarhet.


Publicerat

i

av

Etiketter: