IT och digitaliseringen av samhället

Idag är det svårt att föreställa sig ett liv utan Bank-ID, digitala brevlådor och digitala avtal. Faktum är att utan ett Bank-ID är det svårt att få något gjort när det kommer till att signera banköverföringar, avtal eller inloggningar. Digitaliseringen av det svenska samhället har gått förhållandevis snabbt i jämförelse med andra länder inom EU. IT och den påverkan digitaliseringen har haft i relation till hur vi idag arbetar, studerar och inordnar livspusslet är till stora delar definierat av samhällets behov, krav och organisering. Tiden idag är mer digital än analog, vilket medför dess föränderliga och snabba rytm. IT och digitaliseringen av samhället innefattar i stort sett samtliga invånare i Sverige. Framtidens samhälle, IT och digitaliseringen är inte i horisonten långt där borta, det är precis här och nu!

Möjligheter och utmaningar

IT och digitalisering innebär både möjligheter och utmaningar, på vilket sätt kan kunskap och information föras ut till alla grupper i samhället? En digitalisering förenklar oftast olika processer i samhället, fast om den informationen eller det tekniska handhavandet inte finns hos potentiella kunder eller företag, kan digitalisering även möjligen få motsatt effekt. Digitaliseringen riskerar att uppfattas som både svårbegriplig och problematisk, både för företag och privatpersoner. Generellt har företag legat steget före när det kommer till digitala lösningar och processer i förhållande till den privata sektorn. En modern digitalisering av bokföring, avtalshantering och fakturering sköts till största delen idag helt digitalt. Söker du en modern avtalshantering, helt digital och effektiv, rekommenderas Precisely och deras digitala utbud av tjänster. Digitalisering bygger på kostnadseffektivisering, smidighet och lättillgänglighet. Utan dessa tre ben faller både digitalisering och IT-projektet samman, något de flesta företag i IT-branschen anammat för flera år sedan.

Sverige i framkant gällande digitalisering

Majoriteten av invånarna i Sverige har idag tillgång till internet, flertalet använder också nätet dagligen. Vanligaste produkten för användningen av internet är förstås mobiltelefonen. Sveriges digitaliseringsråd beräknar att över 6,5 miljoner ansluter till nätet dagligen genom mobiltelefonen. Samtidigt finns det fortfarande ca 500.000 invånare i Sverige som inte använder internet alls. En relativt stor siffra i ett industriland som Sverige, här har digitaliseringsrådet en hel del arbete kvar att göra. Enligt EU-prognoser gällande IT och digitaliseringen av samhället ligger Sverige på en bra placering. Blickar Sverige ut internationellt ligger vi på ett topplacering, långt före t.ex det högteknologiska Japan. Digitaliseringen i Japan är i stort sett obefintlig i jämförelse med flertalet skandinaviska länder, kontanter är fortfarande de vanligaste betalningsmedlet, inga Bank-ID på mobiler finns, etc. Här kan man lätt konstatera att Sverige verkligen ligger i framkant, i vilket annat land kan du lämna in skattsedeln digitalt?

Framtiden för IT och digitaliseringen

Sverige är både innovativt och högpresterande när det kommer till utvecklingen av IT och digitalisering. Dock behövs det fler satsningar på IT och bredband i glesbygden och om alla ska kunna ta del av digitaliseringen krävs detta. Det eventuella försprånget Sverige i nuläget har gentemot andra europeiska länder kommer krympa fort om inte framtida satsningar görs på infrastruktur, bredband och IT-innovation. En stor utmaning är även handhavandekompetensen av mobiler, surfplattor och datorer. Invånarna måste även veta hur de ska använda sig av digitaliseringen och företagen måste även nå ut med vilka digitala tjänster de tillhandahar och hur dessa i praktiken fungerar. Lyckas Sverige med detta är chanserna för att vi ska behålla topplaceringen stor!


Publicerat

i

av

Etiketter: