Månad: mars 2022

  • IT bidrar till en hållbar värld

    IT bidrar till en hållbar värld

    Det finns enorma möjligheter när det kommer till dagens informationsteknik och det gäller inte minst inom miljöområdet. Med hjälp av IT finns det möjlighet att skapa samhällen som använder jordens resurser mer effektivt, vilket in sin tur innebär att det finns möjligheter att utsläppen kan minskas. Något privatpersoner kan göra för att minska påverkan på […]